ข่าวสารงาน

บริษัท ที่ปรึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาจำกัด ได้ให้บริการแก่ลูกค้าทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ในการวิเคราะห์ธุรกิจ จัดทำแผนธุรกิจ ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สามารถสร้างขีดความสามารถได้  

ขอเชิญสถานประกอบการเข้าร่วม กิจกรรมยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้มีมาตรฐานการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (DOL STAR)

เรียนเชิญสมัครเข้าร่วม

โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนำเอาโปรแกรมระบบงานด้านโลจิสติกส์และ

โซ่อุปทาน มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการเพื่อมุ่งสู่ความพร้อมในการก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0

รับสมัครจำนวนจำกัด ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

งานสัมมนาปิดโครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนงานด้านโลจิสติกส์ WMS 2017

วันที่ 24 สิงหาคม 2560

เวลา 11.00-16.00 น. ณ ห้อง BB 202 วายุภักษ์ 2 ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา นำเสนอแลกเปลี่ยนประสบการในการเรียนรู้ที่ได้รับจากการเข้าโครงการ

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560

เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาเพื่อนำเสนอคุณบัติและความสามารถของซอฟแวร์ระบบ WMS

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560

เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมกษัตริย์ศึก 1 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้รระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการคลังสินค้า WMS 60

โดยสำนักโลจิสติกส์กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ร่วมกับ บริษัทที่ปรึกษายุทธศาสตร์การพัฒนา จำกัด

งานสัมมนาปิดโครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนงานด้านโลจิสติกส์ DRP WMS 2016

วันที่ 24 สิงหาคม 2559

เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง BB406 วายุภักษ์ 4 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559

เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องนพวงศ์ 3 ชั้น 2 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ ถนนพระราม 6  กรุงเทพฯ

ADDRESS
บริษัท ที่ปรึกษายุทธศาสตร์การพัฒนา จำกัด
75 ถนนปัญญาอินทรา แขวงบางชัญ คลองสามวา
กรุงเทพมหานครฯ 10150

CONTACTS
Email: support@logisticfocus.net
Phone: 02-175-2986-7
Fax: 02-175-3499