ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาเพื่อนำเสนอคุณบัติและความสามารถของซอฟแวร์ระบบ WMS

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560
เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมกษัตริย์ศึก 1 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณธรรญชนก บุษราคัม โทร.0-2175-2986-7, 0-2175-2981-3 มือถือ 0-8526-1551, 0-8784-9085

ADDRESS
บริษัท ที่ปรึกษายุทธศาสตร์การพัฒนา จำกัด
75 ถนนปัญญาอินทรา แขวงบางชัญ คลองสามวา
กรุงเทพมหานครฯ 10150

CONTACTS
Email: support@logisticfocus.net
Phone: 02-175-2986-7
Fax: 02-175-3499