ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนา

เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ


โครงการ กิจกรรมส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

สู่โลจิสติกส์ 4.0


วันพฤหัสบดี 6 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00

โรงแรมอีสติน ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพฯ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณธรรญชนก บุษราคัม โทร. 0-2175-2981-7 มือถือ 085-2611551, 087-7849085 

E-mail: bussarakamt@yahoo.com


หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะกลุ่มสถานประกอบการที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น (ไม่รับ Walk In) หน้างาน

แผนที่ โรงแรมอีสติน ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพฯ

SHARE THIS PAGE!

ADDRESS
บริษัท ที่ปรึกษายุทธศาสตร์การพัฒนา จำกัด
75 ถนนปัญญาอินทรา แขวงบางชัญ คลองสามวา
กรุงเทพมหานครฯ 10150

CONTACTS
Email: support@logisticfocus.net
Phone: 02-175-2986-7
Fax: 02-175-3499