ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนา

เพื่อนำเสนอคุณสมบัติและความสามารถของระบบซอฟต์แวร์


โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนำเอาโปรแกรมระบบงานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการเพื่อมุ่งสู่ความพร้อมในการก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0


วันศุกร์ 20 กรกฎาคม 2561  เวลา 08.30 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมกษัตริย์ศึก 3 ชั้น 4 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ โรงแรมทวินทาวน์เวอร์ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร


กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณธรรญชนก บุษราคัม โทร. 0-2175-2981-7 มือถือ 085-2611551, 087-7849085 หรือ

คุณเอกราช แก้วสมเด็จ โทร. 086-345-7655


หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะกลุ่มสถานประกอบการที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น (ไม่รับ Walk In) หน้างาน

แผนที่โรงแรม

SHARE THIS PAGE!

ADDRESS
บริษัท ที่ปรึกษายุทธศาสตร์การพัฒนา จำกัด
75 ถนนปัญญาอินทรา แขวงบางชัญ คลองสามวา
กรุงเทพมหานครฯ 10150

CONTACTS
Email: support@logisticfocus.net
Phone: 02-175-2986-7
Fax: 02-175-3499