ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนา


โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนำเอาโปรแกรมระบบงานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการเพื่อมุ่งสู่ความพร้อมในการก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0


วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ห้องมิ่งเมือง ชั้น 4 โรงแรมทวินทาวน์เวอร์ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร


ทางโครงการฯ ได้แจ้ง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนา ที่ลงทะเบียนไว้ทาง E-mail เรียบร้อยแล้ว หากท่านใดยังไม่ได้ E-mail ตอบรับ 

กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณธรรญชนก บุษราคัม โทร. 0-2175-2981-7 มือถือ 085-2611551, 087-7849085 หรือ

คุณเอกราช แก้วสมเด็จ โทร. 086-345-7655


หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะกลุ่มสถานประกอบการที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น (ไม่รับ Walk In) หน้างาน

แผนที่โรงแรม

SHARE THIS PAGE!

ADDRESS
บริษัท ที่ปรึกษายุทธศาสตร์การพัฒนา จำกัด
75 ถนนปัญญาอินทรา แขวงบางชัญ คลองสามวา
กรุงเทพมหานครฯ 10150

CONTACTS
Email: support@logisticfocus.net
Phone: 02-175-2986-7
Fax: 02-175-3499