ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนา

ประกาศปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกช่องทาง


โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนำเอาโปรแกรมระบบงานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการเพื่อมุ่งสู่ความพร้อมในการก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0


วันที่พฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ห้องธาราเทพ ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

ถนนรัชดา กรุงเทพมหานคร


หมายเหตุ:  ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะกลุ่มสถานประกอบการที่ตรงเป้าหมายของโครงการ จำนวนคนที่เข้าสัมมนาไม่เกิน 2 ท่าน ต่อสถานประกอบการ (ไม่รับ Walk In) หน้างาน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณธรรญชนก บุษราคัม โทร. 0-2175-2981-7 มือถือ 085-2611551, 087-7849085 หรือ

คุณเอกราช แก้วสมเด็จ โทร. 086-345-7655


แผนที่โรงแรม

SHARE THIS PAGE!

ADDRESS
บริษัท ที่ปรึกษายุทธศาสตร์การพัฒนา จำกัด
75 ถนนปัญญาอินทรา แขวงบางชัญ คลองสามวา
กรุงเทพมหานครฯ 10150

CONTACTS
Email: support@logisticfocus.net
Phone: 02-175-2986-7
Fax: 02-175-3499