น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ บริษัท โลจิสติกส์คอนซัลแตนท์ จำกัด logistics Consultant Co.,Ltd แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โครงการใหม่

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

SME รวยด้วยภาษีและการเริ่มธุรกิจที่ถูกต้อง

SME

ขนาด : 18.5 x 26 เซนติเมตร 

เนื้อหา : จำนวน - บท

ราคาที่จำหน่าย :  180  บาท      สั่งซื้อคลิก>>>

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

พฤติกรรมผู้บริโภค

Consumer Behavior

ขนาด : 18.5 x 26 เซนติเมตร 

เนื้อหา : จำนวน 8 บท

ราคาที่จำหน่าย :  100  บาท      สั่งซื้อคลิก>>>

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

การส่งเสริมการขาย

Sales Promotion

ขนาด : 18.5 x 26 เซนติเมตร 

เนื้อหา : จำนวน 8 บท

ราคาที่จำหน่าย :  120  บาท      สั่งซื้อคลิก>>>

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

การวิจัยตลาด

Marketing Research

ขนาด : 18.5 x 26 เซนติเมตร 

เนื้อหา : จำนวน 13 บท

ราคาที่จำหน่าย :  180  บาท      สั่งซื้อคลิก>>>

Wednesday the 23rd. Logistics Consultant Co.,Ltd - Joomla Templates