น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ บริษัท โลจิสติกส์คอนซัลแตนท์ จำกัด logistics Consultant Co.,Ltd แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โครงการใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการในการเรียนรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ (2สค.59)

      สำนักโลจิสติกส์กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับ บริษัทที่ปรึกษายุทธศาสตร์การพัฒนา จำกัด ได้ดำเนิน "อบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการในการเรียนรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ" ในโครงการ DRP,WMS  ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.00 น. โครงการฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

Work Development with Quality Management System and Productivity

ขนาด : 18.5 x 26 เซนติเมตร 

เนื้อหา : จำนวน  204 levitra usual dose หน้า

ราคาที่จำหน่าย :  150  บาท      สั่งซื้อคลิก>>>

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

การบริหารร้านค้าปลีก

Retail Store Management

ขนาด : 18.5 x 26 เซนติเมตร 

เนื้อหา : จำนวน  204 หน้า

ราคาที่จำหน่าย :  180  บาท      สั่งซื้อคลิก>>>

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

การจัดการขาย

Sale Management

ขนาด : 18.5 x 26 เซนติเมตร 

เนื้อหา : จำนวน 8 บท

ราคาที่จำหน่าย :  120  บาท      สั่งซื้อคลิก>>>

Wednesday the 23rd. Logistics Consultant Co.,Ltd - Joomla Templates