น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ บริษัท โลจิสติกส์คอนซัลแตนท์ จำกัด logistics Consultant Co.,Ltd แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โครงการใหม่

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

การบริหารร้านค้าปลีก

Retail Store Management

ขนาด : 18.5 x 26 เซนติเมตร 

เนื้อหา : จำนวน  204 หน้า

ราคาที่จำหน่าย :  180  บาท      สั่งซื้อคลิก>>>

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

การจัดการขาย

Sale Management

ขนาด : 18.5 x 26 เซนติเมตร 

เนื้อหา : จำนวน 8 บท

ราคาที่จำหน่าย :  120  บาท      สั่งซื้อคลิก>>>

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก

Introduction to Retail B

ขนาด : 18.5 x 26 เซนติเมตร 

เนื้อหา : จำนวน 14 บท

ราคาที่จำหน่าย :  200  บาท      สั่งซื้อคลิก>>>

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาด้านซัพพลายเชนโลจิสติกส์ที่ครบวงจรและยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี Industrial Supply Chain Logistics Conference 2016 (LSP)(25สค.59)

      กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ขอเชิญผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานสัมมนาด้านซัพพลายเชนโลจิสติกส์ที่ครบวงจรและยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 ในหัวข้อ พัฒนาผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider) เพื่อยกระดับสู่สากลแบบครบวงจรเวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องวายุภักษ์ 2  ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

Tuesday the 27th. Logistics Consultant Co.,Ltd - Joomla Templates