น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ บริษัท โลจิสติกส์คอนซัลแตนท์ จำกัด logistics Consultant Co.,Ltd แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โครงการใหม่

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

การจัดการขนส่ง 

Transport Management

ขนาด : 18.4 x 25.7 เซนติเมตร

เนื้อหา : จำนวน 11 บท   

ราคาที่จำหน่าย : 150 บาท     สั่งซื้อคลิก>>>

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน อุตสาหกรรมยานยนต์

Logistics and Supply Chain Management for Automotive Industry

ขนาด : 18.5 x 26 เซนติเมตร 

เนื้อหา : จำนวน 14 บท

ราคาที่จำหน่าย :  280 บาท      สั่งซื้อคลิก>>>

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาการนำเสนอซอฟต์แวร์ระบบ DRP,WMS โดยผู้ให้บริการ (Software Vender)

      สำนักโลจิสติกส์กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับ บริษัทที่ปรึกษายุทธศาสตร์การพัฒนา จำกัด ได้ดำเนิน "โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนงานด้านโลจิสติกส์ DRP,WMS" จัดสัมมนาเพื่อนำเสนอคุณสมบัติและความสามารถซอฟต์แวร์ระบบ DRP,WMS

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการในการเรียนรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ (2สค.59)

      สำนักโลจิสติกส์กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับ บริษัทที่ปรึกษายุทธศาสตร์การพัฒนา จำกัด ได้ดำเนิน "อบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการในการเรียนรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ" ในโครงการ DRP,WMS  ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.00 น. โครงการฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

Wednesday the 23rd. Logistics Consultant Co.,Ltd - Joomla Templates