น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ บริษัท โลจิสติกส์คอนซัลแตนท์ จำกัด logistics Consultant Co.,Ltd แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โครงการใหม่

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

การจัดการโลจิสติกส์แบบมีประสิทธิผล

Effective Logistics Management

ขนาด : 18.5 x 26 เซนติเมตร 

เนื้อหา : จำนวน 22 บท   

ราคาที่จำหน่าย : 350 บาท     สั่งซื้อคลิก>>>

 

   ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

   การจัดการโลจิสติกส์แบบมีประสิทธิผล

   Effective Logistics Management

   LSCM 01-5

   ส่วนลด 0%

  ราคาปก 350 บาท   ราคาสุทธิ : 350 บาท

 

 

System.String[]
Wednesday the 23rd. Logistics Consultant Co.,Ltd - Joomla Templates