น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ บริษัท โลจิสติกส์คอนซัลแตนท์ จำกัด logistics Consultant Co.,Ltd แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โครงการใหม่

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

โลจิสติกส์เพื่อการผลิต และการจัดการดำเนินงาน

Manufacturing Logistics and Operation Management

ขนาด : 18.4 x 25.7 เซนติเมตร

เนื้อหา : จำนวน 25 บท   

ราคาที่จำหน่าย : 400 บาท     สั่งซื้อคลิก>>>               

 

  ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

  โลจิสติกส์เพื่อการผลิต และการจัดการดำเนินงาน

  Logistics and Suppply chain Management Strategy for Cost Reducing and Profit   Incresing

  MBA - 07 

  ส่วนลด 0%

  ราคาปก 400 บาท  ราคาสุทธิ : 400 บาท  

 

 

รหัสสินค้า                  : MBA - 07 โลจิสติกส์เพื่อการผลิต และการจัดการดำเนินงาน

จำนวน                      : 504 หน้า

ขนาดรูปเล่ม                : 18.4 x 25.7 เซนติเมตร

ชนิดปก                     : ปกอ่อน

เนื้อหา                      : 25 บท

หน่วย                       : เล่ม

ผู้เขียน                      : ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

เนื้อหา                      : จำนวน 25 บท   

นำเสนอเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "โลจิสติกส์เพื่อการผลิตและการจัดการดำเนินงาน" โดยในเล่มได้ให้เนื้อหาอย่างละเอียด ครอบคลุมเนื้อหาของการจัดการดำเนินงาน การจัดการผลิต การจัดการคุณภาพ การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการดำเนินงาน การจัดการเทคโนโนลีสารสนเทศ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในการดำเนินงาน การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการซัพพลายแชน และการจัดการสินค้าคงคลัง ให้เนื้อหาพร้อมแผนผังชัดเจน และตัวอย่างที่เข้าใจง่าย นอกจากนี้ท้ายบทแต่ละบทยังมีแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ พร้อมเฉลยท้ายเล่มให้ได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจอีกด้วย

ส่วนที่ 1 ความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของการดำเนินงาน

ส่วนที่ 2 การออกแบบระบบการจัดการดำเนินงาน

ส่วนที่ 3 โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน

ส่วนที่ http://www.cialisgeneriquefr24.com/cialis-generique-mg-tadalafil/ 4 การรับประกันคุณภาพและการมอบหมายงาน

 

System.String[]
Wednesday the 23rd. Logistics Consultant Co.,Ltd - Joomla Templates