น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ บริษัท โลจิสติกส์คอนซัลแตนท์ จำกัด logistics Consultant Co.,Ltd แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โครงการใหม่

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน กลยุทธ์สำหรับลดต้นทุนและเพิ่มกำไร

Logistics and Suppply chain Management Strategy for Cost Reducing and Profit Incresing

ขนาด : 18.5 x 26 เซนติเมตร 

เนื้อหา : จำนวน 25 บท   

ราคาที่จำหน่าย : 250 บาท     สั่งซื้อคลิก>>>

 

  ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

  โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน กลยุทธ์สำหรับลดต้นทุนและเพิ่มกำไร

  Logistics and Suppply chain Management Strategy for Cost Reducing and Profit Incresing

  LSCM 01-2 

  ส่วนลด 0%

  ราคาปก 250 บาท  ราคาสุทธิ : 250 บาท       

 

 

รหัสสินค้า                 : LSCM 01-2 โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน กลยุทธ์สำหรับลดต้นทุนและเพิ่มกำไร

จำนวน                     : 296 หน้า

ขนาดรูปเล่ม               : 18.4 x 25.7 เซนติเมตร

ชนิดปก                    : ปกอ่อน

เนื้อหา                     : 25 บท

หน่วย                      : เล่ม

ผู้เขียน                     : ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

เนื้อหา                     : จำนวน 25 บท      

ตำราเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นตำราชุดโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน เป็นกลยุทธ์สำหรับลดต้นทุนและเพิ่มกำไร acheterdufrance.com ที่ผู้เขียนพยายามนำประสบการณ์ที่แท้จริงจากการทำงานมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งเนื้อหาของตำราประกอบด้วย 22 บท ได้แก่ 

-    บทนำเกี่ยวกับหลักสูตรโลจิสติกส์ 
-    ความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของการจัดการโลจิสติกส์ 
-    การจัดการโลจิสติกส์ระดับโลก
-    กิจกรรมด้านโลจิสติกส์
-    โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน
-    การตัดสินใจเกี่ยวกับทางเลือกระหว่างกิจกรรมโลจิสติกส์

              

System.String[]
Wednesday the 23rd. Logistics Consultant Co.,Ltd - Joomla Templates