น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ บริษัท โลจิสติกส์คอนซัลแตนท์ จำกัด logistics Consultant Co.,Ltd แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โครงการใหม่

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

SME รวยด้วยภาษีและการเริ่มธุรกิจที่ถูกต้อง

SME

ขนาด : 18.5 x 26 เซนติเมตร 

เนื้อหา : จำนวน - บท

ราคาที่จำหน่าย :  180  บาท      สั่งซื้อคลิก>>>

 

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

SME รวยด้วยภาษีและการเริ่มธุรกิจที่ถูกต้อง

SME

ส่วนลด 0%

ราคาปก 180 บาท  

ราคาสุทธิ : 180 บาท

 

ชื่อ                         : SME รวยด้วยภาษีและการเริ่มธุรกิจที่ถูกต้อง

จำนวน                     : 200 หน้า

ขนาดรูปเล่ม              : 18.5 x 26 เซนติเมตร

ชนิดปก                    : ปกอ่อน

เนื้อหา                     : 10 บท

ปีที่พิมพ์                   : 1/2558 กันยายน

สำนักพิมพ์                : บริษัท โฟกัสมีเดีย แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด

ผู้เขียน                     : ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล 

หนังสือ “SME รวยด้วยภาษีและการเริ่มธุรกิจที่ถูกต้องที่เขียนขึ้นมา เกิดจากการให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ SME วิสาหกิจชุมชน และอุตสาหกรรมแบบครอบครัวที่มีความเข้าใจในการจดตั้งกิจการ เพื่อเริ่มต้นธุรกิจที่ถูกต้อง นอกจากนั้น ยังไม่เข้าใจระบบภาษี มีความกลัวในการทำธุรกิจแบบธรรมมาภิบาล ซึ่งส่งผลเสียต่อธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต ฉะนั้นผู้เขียนจึงได้รวบรวมความรู้ที่จำเป็นในการเริ่มต้นธุรกิจ สำหรับ SME ที่ต้องการความก้าวหน้า มีเนื้อหาที่สามารถอ่านเพียง 9 วัน ก็เพียงพอในการทำความเข้าใจ โดยเนื้อหาครอบคลุม 9 เรื่อง อันประกอบด้วย รวยด้วยการเริ่มต้นที่ถูกต้อง, รวยด้วยภาษี, รวยด้วยการรักษาเครดิต, รวยด้วยการส่งเสริมการลงทุนภาครัฐ, รวยด้วยมาตรการภาษีเพื่อการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี, รวยด้วยการจัดการภาษี, รวยด้วยการบริหารการเงิน, รวยด้วยความรู้เสริม และรวยด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ที่จะทำให้ผู้ประกอบการ SME รวยขึ้น

                

System.String[]
Wednesday the 23rd. Logistics Consultant Co.,Ltd - Joomla Templates