น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ บริษัท โลจิสติกส์คอนซัลแตนท์ จำกัด logistics Consultant Co.,Ltd แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โครงการใหม่

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

คู่มือซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กร

Enterprise Resource Plan

ขนาด : 18.5 x 26 เซนติเมตร 

เนื้อหา : จำนวน - บท

ราคาที่จำหน่าย :  400  บาท      สั่งซื้อคลิก>>>

 

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

คู่มือซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กร

Enterprise Resource Plan

ส่วนลด 0%

ราคาปก 400 บาท  

ราคาสุทธิ : 400 บาท

  

ชื่อ                          : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก

จำนวน                    levitra purchase online  : 458 หน้า

ขนาดรูปเล่ม              : 18.5 x 26 เซนติเมตร

ชนิดปก                    : ปกอ่อน

เนื้อหา                     : - บท

ปีที่พิมพ์                   : 2/2557 เมษายน

สำนักพิมพ์                : บริษัท โฟกัสมีเดีย แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด

ผู้เขียน                     : ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล 

คู่มือซอฟแวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เริ่มจะใช้ซอฟแวร์หรือผู้ที่ต้องการมีความรู้ สำหรับการจัดการทรัพยากรระบบเดียวเพื่อลดความซ้ำซ้อนในกระบวนการทางธุรกิจ   ให้สามารถลดความผิดพลาดที่เกิดจากแนวคิด องค์ประกอบของระบบ การพัฒนาระบบหรือการคัดเลือกซอฟแวร์สำเร็จรูป  การติดตั้ง การใช้งาน  เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเปล่าด้านงบประมาณ  ทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด   ในทุกกิจกรรมตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อ การผลิต การจัดส่ง และการจัดการทรัพยากรขององค์กรทั้งการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระบบบัญชีการเงิน สินทรัพย์ และสินค้าคงคลัง   โดยคู่มือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้บริหารทุกระดับ  ผู้พัฒนาซอฟแวร์ ผู้ที่ต้องการคัดเลือกซอฟแวร์ นิสิตนักศึกษา ผู้สนใจศึกษาด้านซอฟแวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กร

                

System.String[]
Wednesday the 23rd. Logistics Consultant Co.,Ltd - Joomla Templates