น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ บริษัท โลจิสติกส์คอนซัลแตนท์ จำกัด logistics Consultant Co.,Ltd แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โครงการใหม่

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

การจัดการเอกสารในคลังสินค้า

Warehouse Documents Management

ขนาด : 18.5 x 26 เซนติเมตร 

เนื้อหา : จำนวน 8 บท

ราคาที่จำหน่าย :  100 achaten-suisse.com  บาท      สั่งซื้อคลิก>>>

 

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

การจัดการเอกสารในคลังสินค้า

Warehouse Documents Management

ส่วนลด 0%

ราคาปก 100 บาท  

ราคาสุทธิ : 100 บาท

  

ชื่อ                          : การบริหารร้านค้าปลีก

จำนวน                     : 120 หน้า

ขนาดรูปเล่ม              : 18.5 x 26 เซนติเมตร

ชนิดปก                    : ปกอ่อน

เนื้อหา                     : 8 บท

ปีที่พิมพ์                   : 1/2557 กรกฎาคม

สำนักพิมพ์                : บริษัท โฟกัสมีเดีย แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด

ผู้เขียน                     : ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล 

การจัดการเอกสารในคลังสินค้า เป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 (เพิ่มเติม พ.ศ.2548) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ นอกจากนั้นหลักสูตรนี้สอดคล้องกับหลักสูตรในระดับปริญญาตรี โดยวิชานี้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษา และปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเอกสารในคลังสินค้า ใบสั่งซื้อสินค้า (P/O) ใบกำกับสินค้า (Invoice) ใบส่งสินค้า (D/O) เอกสารในการตรวจนับ เอกสารในการนำส่งคลังสินค้า

บทที่ การจัดการเอกสาร
บทที่ ผังการไหลของเอกสารในคลังสินค้า
บทที่ การจัดการใบสั่งสินค้าขาเข้าและขาออก
บทที่ การจัดการเอกสารในการรับและจัดเก็บสินค้า
บทที่ การจัดการเอกสารในการหยิบกับการจ่ายสินค้า
บทที่ การจัดการเอกสารตามอายุสินค้าและควบคุมสถานะสินค้าคงคลัง
บทที่ การจัดการเอกสารจากเครื่องมืออื่นๆ
บทที่ การจัดการรหัสข้อมูลในการติดป้ายบนกล่องและชั้นวางสินค้า

             

System.String[]
Wednesday the 23rd. Logistics Consultant Co.,Ltd - Joomla Templates