น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ บริษัท โลจิสติกส์คอนซัลแตนท์ จำกัด logistics Consultant Co.,Ltd แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โครงการใหม่

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

การบริหารร้านค้าปลีก

Retail Store Management

ขนาด : 18.5 x 26 เซนติเมตร 

เนื้อหา : จำนวน  204 หน้า

ราคาที่จำหน่าย :  180  บาท      สั่งซื้อคลิก>>>

 

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

การบริหารร้านค้าปลีก

Retail Store Management

ส่วนลด 0%

ราคาปก 180 บาท  

ราคาสุทธิ : 180 บาท

  

ชื่อ                          : การบริหารร้านค้าปลีก

จำนวน                levitra usual dose      : 204 หน้า

ขนาดรูปเล่ม              : 18.4 x 25.7 เซนติเมตร

ชนิดปก                    : ปกอ่อน

ปีที่พิมพ์                   :  1/2557 กรกฎาคม

สำนักพิมพ์                : บริษัท โฟกัสมีเดีย แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด

ผู้เขียน                     : ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล 

การบริหารร้านค้าปลีก เป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการค้าปลีก นอกจากนั้นหลักสูตรนี้สอดคล้องกับหลักสูตร acheter sildenafil 50 mg generico ในระดับปริญญาตรี รวมถึงผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาตนเอง โดยวิชานี้มีเนื้อหาครอบคลุม การปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารร้านค้าปลีกในด้านการจัดการด้านการเงิน การดูแลผลประกอบของร้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย การดูแลรักษาสภาพร้าน กลุ่มสินค้า 
แผนกสินค้า และความปลอดภัย ซึ่งการค้าปลีกครอบคลุมบทเรียน 10 บท ดังนี้
บทที่ ความรู้เบื้องต้นของการบริหารร้านค้าปลีก
บทที่ การบัญชีร้านค้าปลีก
บทที่ การวิเคราะห์ทางการเงินในธุรกิจค้าปลีก
บทที่ การวางแผนทางการเงินในธุรกิจค้าปลีก
บทที่ การควบคุมผลการดำเนินงานร้านค้าปลีก
บทที่ การบริหารร้านค้าปลีกแบบมืออาชีพ
บทที่ การดูแลรักษากลุ่มสินค้า และแผนกสินค้า
บทที่ การบริหารสินค้า
บทที่ การดูแลรักษาสภาพร้าน
บทที่ 10  การดูแลรักษาความปลอดภัยและป้องกันการสูญหาย

             

System.String[]
Wednesday the 23rd. Logistics Consultant Co.,Ltd - Joomla Templates