น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ บริษัท โลจิสติกส์คอนซัลแตนท์ จำกัด logistics Consultant Co.,Ltd แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โครงการใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาการนำเสนอซอฟต์แวร์ระบบ DRP,WMS โดยผู้ให้บริการ (Software Vender)

      สำนักโลจิสติกส์กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับ บริษัทที่ปรึกษายุทธศาสตร์การพัฒนา จำกัด ได้ดำเนิน "โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนงานด้านโลจิสติกส์ DRP,WMS" จัดสัมมนาเพื่อนำเสนอคุณสมบัติและความสามารถซอฟต์แวร์ระบบ DRP,WMS

 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดย สำนักโลจิสติกส์ ได้ร่วมกับ บริษัท ที่ปรึกษายุทธศาสตร์การพัฒนา จำกัด ดำเนิน โครงการ

สัมมนาเพื่อนำเสนอคุณสมบัติและความสามารถของซอฟต์แวร์ระบบ DRP, WMS

โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนงาน ด้านโลจิสติกส์ DRP, WMS

วันศุกร์ 24 มิถุนายน 2559 เวลา  08.30  16.00 น.

 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ถ.พระราม 6 กรุงเทพมหานคร

 

² สัมมนาผู้ให้บริการติดตั้งซอฟต์แวร์และคุณสมบัติการใช้งานโปรแกรมสำหรับโครงการ DRP, WMS ให้ประสบความสำเร็จ” โดย นายธัชชพรรณ ศิริเวช ผู้จัดการโครงการ ฯ

² สาธิตการใช้ซอฟแวร์ DRP, WMS เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถวิเคราะห์และจัดทำ “ข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์” (Software Requirement) Specification: SRS) สามารถกำหนดรายละเอียดโครงสร้างการพัฒนาซอฟต์แวร์โปรแกรมการแผนกระจายสินค้าและวัตถุดิบ (DRP) และโปรแกรมระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (WMS) ที่เหมาะสม โดย บริษัทผู้พัฒนาระบบซอฟแวร์ 

² ให้ข้อแนะนำในการจัดทำ ข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์” (Software Requirement  Specification: SRS) โดยทีมที่ปรึกษาโครงการ

 

โครงการฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ รับสมัครจำนวนจำกัด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

คุณธรรญชนก บุษราคัม โทร.0-2175-2986-7, 0-2175-2981-3 มือถือ 0-8526-1551, 0-8784-9085

System.String[]
Wednesday the 23rd. Logistics Consultant Co.,Ltd - Joomla Templates