น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ บริษัท โลจิสติกส์คอนซัลแตนท์ จำกัด logistics Consultant Co.,Ltd แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โครงการใหม่

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน อุตสาหกรรมยานยนต์

Logistics and Supply Chain Management for Automotive Industry

ขนาด : 18.5 x 26 เซนติเมตร 

เนื้อหา : จำนวน 14 บท

ราคาที่จำหน่าย :  280 บาท      สั่งซื้อคลิก>>>

 

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน อุตสาหกรรมยานยนต์

Logistics and Supply Chain Management for Automotive Industry

09-1

ส่วนลด 0%

ราคาปก 280 บาท   ราคาสุทธิ : 280 บาท

รหัสสินค้า                 : LSCM 03-1 การจัดการขนส่ง

จำนวน                     : - หน้า

ขนาดรูปเล่ม              : 18.4 x 25.7 เซนติเมตร

ชนิดปก                    : ปกอ่อน

เนื้อหา                     : 14 บท

หน่วย                      : เล่ม

ผู้เขียน                     : ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล 

             

 

 

System.String[]
Wednesday the 23rd. Logistics Consultant Co.,Ltd - Joomla Templates