น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ บริษัท โลจิสติกส์คอนซัลแตนท์ จำกัด logistics Consultant Co.,Ltd แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โครงการใหม่

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

การบริการลูกค้า

Customer Service

ขนาด : 18.5 x 26 เซนติเมตร 

เนื้อหา : จำนวน 13 บท

ราคาที่จำหน่าย :  220 บาท      สั่งซื้อคลิก>>>

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน กลยุทธ์สำหรับลดต้นทุนและเพิ่มกำไร

Logistics and Suppply chain Management Strategy for Cost Reducing and Profit Incresing

ขนาด : 18.5 x 26 เซนติเมตร 

เนื้อหา : จำนวน 25 บท   

ราคาที่จำหน่าย : 250 บาท     สั่งซื้อคลิก>>>

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

การบริหารการผลิต

Production Management

ขนาด : 18.5 x 26 เซนติเมตร 

เนื้อหา : จำนวน 14 บท

 ราคาที่จำหน่าย :  250 บาท      สั่งซื้อคลิก>>>

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

การจัดการเอกสารในคลังสินค้า

Warehouse Documents Management

ขนาด : 18.5 x 26 เซนติเมตร 

เนื้อหา : จำนวน 8 บท

ราคาที่จำหน่าย :  100 achaten-suisse.com  บาท      สั่งซื้อคลิก>>>

Tuesday the 27th. Logistics Consultant Co.,Ltd - Joomla Templates