น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ บริษัท โลจิสติกส์คอนซัลแตนท์ จำกัด logistics Consultant Co.,Ltd แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โครงการใหม่

โครงการพัฒนาผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (LSP) เพื่อยกระดับสู่สากลแบบครบวงจร

        การส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider: LSP) ทั้งในส่วนของเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เครื่องมือ และการปรับกระบวนการทำธุรกิจเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากลแบบครบ ผู้บริหาร LSP ที่ประสบความสำเร็จ จะเป็นผู้ที่นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อลดช่องว่างในโลกที่ไร้พรมแดน

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการคลังสินค้า WMS 60 (รับสมัครเข้าร่วมโครงการ ปี 2560)

      สำนักโลจิสติกส์กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับ บริษัทที่ปรึกษายุทธศาสตร์การพัฒนา จำกัด ได้ดำเนิน "โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการคลังสินค้า WMS 60"  โดยทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าให้คำปรึกษาเชิงลึกเพื่อปรับปรุงและลดต้นทุนสถานประกอบการโครงการฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2560

ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนงานด้าฯโลจิสติกส์ DRP,WMS 59"

      สำนักโลจิสติกส์กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับ บริษัทที่ปรึกษายุทธศาสตร์การพัฒนา จำกัด ได้ดำเนิน "โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนงานด้านโลจิสติกส์ DRP,WMS" โดยทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าให้คำปรึกษาเชิงลึกืเพื่อปรับปรุงและลดต้นทุนสถานประกอบการ โครงการฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาด้านซัพพลายเชนโลจิสติกส์ที่ครบวงจรและยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี Industrial Supply Chain Logistics Conference 2016 (LSP)(25สค.59)

      กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ขอเชิญผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานสัมมนาด้านซัพพลายเชนโลจิสติกส์ที่ครบวงจรและยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 ในหัวข้อ พัฒนาผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider) เพื่อยกระดับสู่สากลแบบครบวงจรเวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องวายุภักษ์ 2  ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

Friday the 28th. Logistics Consultant Co.,Ltd - Joomla Templates