web software

ตำรา

ข่าวสาร

แบบประเมินอุตสาหกรรม 4.0

ติดต่อเรา

งานสัมมนาปิดโครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนงานด้านโลจิสติกส์ WMS 2017

วันที่ 24 สิงหาคม 2560

เวลา 11.00-16.00 น. ณ ห้อง BB 202 วายุภักษ์ 2 ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

งานสัมมนาปิดโครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนงานด้านโลจิสติกส์ DRP WMS 2016

วันที่ 24 สิงหาคม 2559

เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง BB406 วายุภักษ์ 4 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

งานสัมมนาปิดโครงการพัฒนาผู้ให้บริการโลจิสติกส์ เพื่อยกระดับสู่สากลแบบครบวงจร 2016

วันที่ 25 สิงหาคม 2559

เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง BB406 วายุภักษ์ 4 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559

เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องนพวงศ์ 3 ชั้น 2 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ ถนนพระราม 6  กรุงเทพฯ

ดูกิจกรรมอื่นๆได้ที่นี่

สามารถดูข่าวสาร กิจกรรม งานสัมมนาของเราได้แล้วที่นี่

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

Thanks for filling out form!

ADDRESS
บริษัท ที่ปรึกษายุทธศาสตร์การพัฒนา จำกัด
75 ถนนปัญญาอินทรา แขวงบางชัญ คลองสามวา
กรุงเทพมหานครฯ 10150

CONTACTS
Email: support@logisticfocus.net
Phone: 02-175-2986-7
Fax: 02-175-3499

บริษัทในเครือ VEF GROUP