น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ บริษัท โลจิสติกส์คอนซัลแตนท์ จำกัด logistics Consultant Co.,Ltd แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โครงการใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการคลังสินค้า WMS 60 (รับสมัครเข้าร่วมโครงการ ปี 2560)

      สำนักโลจิสติกส์กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับ บริษัทที่ปรึกษายุทธศาสตร์การพัฒนา จำกัด ได้ดำเนิน "โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการคลังสินค้า WMS 60"  โดยทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าให้คำปรึกษาเชิงลึกเพื่อปรับปรุงและลดต้นทุนสถานประกอบการโครงการฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2560

ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนงานด้าฯโลจิสติกส์ DRP,WMS 59"

      สำนักโลจิสติกส์กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับ บริษัทที่ปรึกษายุทธศาสตร์การพัฒนา จำกัด ได้ดำเนิน "โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนงานด้านโลจิสติกส์ DRP,WMS" โดยทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าให้คำปรึกษาเชิงลึกืเพื่อปรับปรุงและลดต้นทุนสถานประกอบการ โครงการฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาด้านซัพพลายเชนโลจิสติกส์ที่ครบวงจรและยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี Industrial Supply Chain Logistics Conference 2016 (LSP)(25สค.59)

      กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ขอเชิญผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานสัมมนาด้านซัพพลายเชนโลจิสติกส์ที่ครบวงจรและยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 ในหัวข้อ พัฒนาผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider) เพื่อยกระดับสู่สากลแบบครบวงจรเวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องวายุภักษ์ 2  ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาด้านซัพพลายเชนโลจิสติกส์ที่ครบวงจรและยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี Industrial Supply Chain Logistics Conference 2016 (DRP,WMS)(24สค.59)

      กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ขอเชิญผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานสัมมนาด้านซัพพลายเชนโลจิสติกส์ที่ครบวงจรและยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ในวันพุธ 24 สิงหาคม 2559 ในโครงการ “ส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนงานด้านโลจิสติกส์ DRP,WMS” เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง BB 406 วายุภักษ์ 4  ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

Thursday the 30th. Logistics Consultant Co.,Ltd - Joomla Templates